Vår process - En säker väg till lyckade e-handelsprojekt

En väl definierad struktur och process gör hela skillnaden för att leverera ett säkert resultat. Vår process leder rätt hela vägen från första kontakt, genomförande och till sist förvaltning av er lösning.

Vår generella arbetsprocess kan beskrivas som fem delar; Initial kontakt, Förstudie och Workshops, Produktion, Lansering och Förvaltning. Varje del har ett antal kriterier som ska uppfyllas innan vi tar nästa steg och våra verktyg ger dig som kund en inblick i vad som sker under resans gång.

Du kan förlita dig på att vi hjälper dig från start till mål.

Kontakta oss

Översikt

Initial Kontakt

Innan vi inleder ett samarbete behöver vi lära känna varandra. Det handlar exempelvis om förståelse för er affär och att se till att vi kan bidra med ett värde som skapar tillväxt och bättre resultat. Vi ses därför för att identifiera intresse & behov samt utvärdera relation och förståelse för organisationen.

Förstudie & Workshop

Ett bra projekt startar alltid med att alla är väl förberedda. Vår erfarenhet gör det möjligt att ställa rätt frågor kring behov och önskemål för att skapa något anpassat för er. Vi gör därför alltid en affärsanalys och ROI, identifierar önskad funktionalitet, eventuella risker, tar fram flowcharts samt en komplett design. Det handlar om att "sätta" projektet för att leverera ett förslag på en helhetslösning som också innefattar tidsram och budget.

Producera

Våra utvecklare producerar din integration så effektivt som möjligt. Vi kommer också ge dig information på resans gång och kommunicerar via Jira. Vi arbetar effektivt med testning/QA för att resultatet ska bli kvalitativt och säkert.

Lansera

Vi hjälper er med lansering av ert projekt. Det är viktigt att alla är informerade och väl förberedda på den nya lösningen och en eventuell förändring. Efter lansering utvärderas projektet och vi undersöker om något kunde gjorts annorlunda. Vi planerar sedan för en eventuell fas 2 och vidareutveckling.

Förvaltning

Efter er lansering arbetar vi tillsammans med er så att förändringen flyter på så bra som möjligt. Vi vidareutvecklar sedan er lösning tillsammans med er och erbjuder råd kring marknadsföring och strategi.

Get in touch

Were to find us

Kungsholmstorg 16 

112 21 Stockholm