UX och inte bara en design?

Innehållet på en webbplats driver användarupplevelsen. Du kan ha de bästa designen, grafiken och till och med en bra personalisering, men utan bra innehåll för att säkerställa helheten så kan användarens upplevelse fortfarande vara mycket bristfällig.

Bra UX handlar om att nå ut och fånga användaren. En framgångsrik e-handel gör det enkelt att handla, utvärdera, och jämföra produkter.

De bästa siterna låter användaren göra dessa saker utan att ens uppmärksamma hur smidigt de också genomförde ett köp. Bra UX handlar också om att veta vad din användare vill, att räkna ut vad din användare vill och vad de skulle fråga om ni möttes i en verklig butik.

Kontakta oss

Så hur får man besökare att stanna? Bra innehåll är nyckeln

Vad vissa människor glömmer är att informationen på en webbplats – innehållet – är en stor del av UX.

Vårt första mål med innehåll är att räkna ut hur man gör det bättre, inte bara hur man gör mer. Det betyder inte att du inte behöver skriva mer innehåll, men innan du gör det, få en bättre förståelse för vad du redan har på din webbplats. Ordna innehållet du har på sidan så att användarna logiskt och enkelt kan navigera genom innehållet.

Penna och papper de bästa designverktygen

När vi startar ett projekt börjar vi analysera kundens behov och vilka utmaningar de har idag på hemsidan.
Vi hjälper våra kunder att sätta upp mål – vad kunden kan förvänta sig av ett projekt. Detta kan vara allt från ökad försäljning till förbättrad kundservice.

Vi analyserar användarnas verkliga behov och beteenden. Helt enkelt vill vi svara och fråga oss var användaren är idag och vad vi vill uppnå. När vi har en tydlig bild av dina mål börjar vi med skisser som snabbt växer till något konkret. Vi gör det i nära samarbete med dig.

Skisserna ska enkelt illustrera flödet, strukturen och förtydliga den visuella hierarkin på webbsidan.

Beroende på dina behov kan skisser skapas med papper och penna, en digital enkel wireframe, eller med en mer klar klickbar prototyp.

"Förstå kundens resa"
"Vi uppnår och skapar en e-handelswebbplats för dig som är tydlig och enkel: människor måste nå e-handelsplattformen och köpa objekt som erbjuds på den."
"Få folk att återvända"

Design är färg och form som konverterar

Det sista steget är att ge konceptet den slutliga grafiska formen och formen.

  • Gör en tydlig visuell prioritet för viktiga konverteringselement
  • Tydlig kontrast för text som CTA-knappar
  • Effektiv användning av bilder med rätt kopia för att vägleda besökarens i rätt riktning
  • Texter som stödjer användarens läsflöden och olika läsnivåer

Get in touch

Were to find us

Kungsholmstorg 16 

112 21 Stockholm