B2B - Online-handel mellan företag

Utvecklingen inom B2B-segmentet börjar ta fart och den digitala affären hamnar allt högre upp på agendan. Många företag märker att E-handel skapar en motor för ökad försäljning. Det ger en effektiv och smidig kanal för att öka försäljningen och mer tid till kundkontakt och marknadsföring. 

Kontakta oss

Digital Transformation

En digital revolution för handel mellan företag pågår. Många verksamheter inom B2B står inför en stor förändring där arbetssätten förändras och utvecklas. Digitaliseringen innebär många fördelar men man kan också uppleva hinder på vägen. Vi hjälper er att anpassa er till den nya tekniken så ni kan spendera mer tid till marknadsaktiviteter, nya och komplexa affärer, och förbättrade kundrelationer.

Case

B2B e-handelsplattform

Magento 2 Commerce B2B

Magento Commerce är troligen marknadens bästa och mest kostnadseffektiva verktyg för handeln mellan företag. Magento har länge varit en en stark plattform för B2C och har tagit med många av de smarta funktioner in i B2B e-handelsplattformen.

Med många nyutvecklade B2B funktioner kan Magento Commerce inte bara skapa förutsättningar för ökad försäljning, utan också minska det manuella och administrativa arbetet och förenkla. Commerce kommer bli din nya favorit på jobbet!  

B2B-funktionalitet

Integration till affärssystem och CRM

För många är affärssystem och CRM det centrala i verksamheten. Vi kan integrera e-handeln till samtliga system som påverkar din affär. Du får en sömlös integration så du upplever de olika systemen som Ett. Resultatet märks på en effektivare försäljning och minskad administration. Tack vare Magentos moderna API:er så möjliggörs integrationer med de allra flesta system. 

Öppen, Stängd eller hybrid

Många företag föredrar att skydda webbplatsen via inloggning. Öppen, Stängd eller hybrid. Naturligtvis kan du använda Magento som din webbplats med produktkatalog, där exempelvis ni döljer delar som priser, köpfunktioner tills kunden loggat in.

Individuella Produktkataloger och Priser

Som B2B försäljare uppkommer ofta scenariot där olika kunder är intresserade av olika produkter och har olika avtal gällande priser och rabatter. I Magento Commerce går detta att styra från samma backoffice och det behöver inte vara uppdelat i olika siter eller webb-shoppar. Du behöver inte längre hantera en uppsättning webbplatser och butiker utan istället enkelt kan hantera alla dina kunders behov från ett ställe.

Offerter och Offertförfrågan

I den nya versionen av Magento 2 Commerce är offerthanteringsflödet perfekt för att passa alla inom B2B. Dina kunder kan efterfråga en offert lika enkelt som att göra ett traditionellt köp. Offerten sparas under kundkortet och kan konverteras till en order när båda parter är överens. Du har full tillgång till offerter och beställningar från backoffice och har full frihet att uppdatera och ändra dem vid behov.

Kundgrupper och Företagsstruktur

Många företag har en intern struktur eller policy för vem som kan göra inköp och anbudsförfrågningar. Magento Commerce erbjuder en användarvänlig men ändå avancerad hierarki för att stötta detta. Både dina medarbetare, kunder eller andra nyckelpersoner kan ges olika tillgång och auktoritet att göra inköp och offerter för begäran som passar er affärsmodell.

Kombinerad B2B och B2C e-handel

Tack vare Magentos Multi-shop support kan du också skapa separata butiker för B2C och B2B, eller varför inte för olika märken och sälja direkt till konsumenter eller utvalda organisationer. Du kan styra ett obegränsat antal webbutiker eller marknader från samma admin / back office.

Segmentering och Marketing Automation

Precis som i det dagliga försäljningsarbetet är det viktigt att segmentera och analysera kunddata för att erbjuda rätt produkt till rätt kund. För att aktivera detta erbjuder plattformen inbyggt stöd för att segmentera era kunder. Dessutom har du möjlighet att bearbeta dessa effektivt och i rätt tid genom Marketing automation. Kunderna kommer att uppskatta att de får rätt erbjudande och kommunikation. Du kommer att få en ökad försäljning och nöjdare kunder.

Snabba och Återkommande Orders

Kunderna kan enkelt göra en längre beställning med Magentos ”Quick buy”-funktionalitet. Produktlistan fylls i med artikelnummer och en beställning på flera hundra produkter kan göras utan svårighet. Dessa orderlistor kan också sparas i kundkontot för senare order eller användas för återkommande order, exempelvis för förbrukningsvaror som måste köpas med jämna mellanrum. Det är också möjligt att ge företag en viss kredit för att ytterligare underlätta eller begränsa kundens olika köp.

Inlägg om B2B

Get in touch

Were to find us

Kungsholmstorg 16 

112 21 Stockholm