Vår affärsidé är att underlätta företagande genom att leverera lösningar som förenklar det dagliga arbetet. Med hjälp av vår specialkunskap och Internetteknologi gör vi Ditt arbete förenklat, strukturerat och mobilt. Det enda du behöver är en internetuppkopplad dator.

 

Specter grundades år 2000 av Jonas Kristiansson och Johan Pettersson strax efter att de slutat gymnasiet. De hade då sedan flera år arbetat med IT och webb på hobbybasis. Första kundmötet hade de som 18-åringar, kunden fick sitta på sängen i Johans pojkrum.

Under sin utbildning till IT-ingenjörer var de bland annat 6 månader i Chile och arbetade med webbaserade system. Sydamerika ligger flera år före Europa vad gäller webbaserade system, företaget de arbetade hos hade då ca 70.000 användare. Efter utbildningen startade verksamheten på heltid 2003.

Första versionen av vårt webbaserade affärssystem Specter Business Management och Specter Work Shift Manager släpptes redan våren 2004. Strax därefter anslöt sig vår VD Lennart Samsson, med lång erfarenhet av affärsutveckling på ledande positioner, främst inom IT-branschen. Han har bland annat som dess första VD dragit igång verksamheten på Hogia Small Office, med inriktning på mindre företags behov av affärssystemslösningar.

Vi var en av de första leverantörerna på marknaden för webbaserade system, långt innan det blivit allmänt accepterat. Vi har missionerat för webbaserade system och användarvänlighet i flera år och har en gedigen kunskap i hur webbaserade system görs så effektiva och användarvänliga som möjligt.

I vårt företagsbyggande är vi mycket långsiktiga. Företaget är vinstgivande, har inga aktiverade utvecklingskostnader och inga skulder. Samtliga ägare arbetar i bolaget. Härigenom behöver vi inte göra snabba ofullständiga lösningar för att kortsiktigt tillfredställa investerare, utan har hela tiden ett mycket långt perspektiv. Detta ser vi lönar sig idag, då vi kan växa relativt obehindrat både vad gäller kundvolym och lösningsstorlek utan att hindras av gamla kortsiktiga lösningar.