En del tror att e-handel kan motverkas av säljavdelningen. Det är trots allt en ny försäljningskanal där kunderna ska beställa istället för att ringa eller maila in ordern. Säljaren är inte längre en ordermottagare och man kan ifrågasätta om det är slutet på en klassisk säljfunktion.

Svaret är…Ja kanske det, åtminstone den ”klassiska”.

Organisationen måste anpassa sig till nya krav

När tekniken förändras måste också organisationen förändras. Det är en utmärkt chans att satsa på de riktigt spännande affärerna som det inte funnits tid för innan. Säljarna har chansen att vara med effektiva och arbeta med mer komplexa, större affärer och naturligtvis mer tid att prata med kund istället för administration.

E-handel kan skapa konkurrensfördelar 

Om inte annat kan e-handel och digitaliseringen skapa unika konkurrensfördelar gentemot de företag som inte kommit lika lång på resan. Du har alltså chansen att förstärka era befintliga kanaler, likväl som er nya e-handel.

I slutändan är resultatet mer försäljning per säljare. Hur kompensationen ser ut kan vi låta vara upp till varje företag. Men det borde inte vara en negativ utveckling för företaget och medarbetarna.

I slutändan kan det leda till ökade marknadsandelar, nya marknader och i allmänhet ett bättre arbetsklimat. Något som borde uppskattas av både säljare och ledning?

Related Post

Get in touch

Were to find us

Kungsholmstorg 16 

112 21 Stockholm