Sharespine arbetar med integration av affärssystem. De kan erbjuda våra kunder en integration med Visma och Mamuts lösningar.

INTEGRATION MED VISMA ADMINISTRATION

Visma Administration 1000 och 2000

Sharespine arbetar bäst mot Visma Administration 1000 eller 2000 då båda dessa versioner har ett orderregister, genom att integrera mot orderregistret kan ett bra orderflöde skapas mellan systemen och flödet harmoniserar också med eventuellt övriga integrationer i verksamheten som kommunicerar med transportadministration, betallösning och plock och pack.

Visma Administration 500

Vill man ha en enklare koppling så kan Sharespine arbeta mot Visma Administration 500 och således också enbart skapa upp fakturor istället för order. Det finns då heller inget orderflöde utan det blir en enklare fakturaimport mellan systemen. Passar bra i lägen då man inte känner behov av att uppgradera sin licens för Visma Administration. Det finns inget som hindrar att man uppgraderar i ett senare skede.

Visma Integration

Visma Integration är en tilläggskomponent för Visma Administration som gör det möjligt att ansluta tredjepartsprogram till Visma Administration. Denna modul är obligatorisk och om ni inte redan har en sådan kan vi ordna den åt er tillsammans med beställningen av Sharespine.

INTEGRATION MED MAMUT ONE

Mamut One Enterprise

Affärsystemet Mamut One Enterprise är ett komplett och flexibelt program som täcker de flesta behov i små och medelstora företag med fler än en användare av lösningen. Sharespine ansluts till systemet och arbetar väl integrerat mot utvalda register. Vi integrerar mot det inbyggda integrationsgränssnittet som Mamut gör tillgängligt vid installation av systemet.

Mamut One Office

Mamut One Office är ett användarvänligt integrerat ekonomisystem anpassat till mindre företag som endast behöver en samtidig användare av lösningen. Sharespine går att ansluta till systemet och detta alternativ passar den lilla verksamheten.