Nyhetsbrev

För att skapa och skicka nyhetsbrev via Magento – använd funktionen Admin» Nyhetsbrev» Mallar

för nyhetsbrev. OBS! Var försiktig så att du inte skickar ut brev av misstag till alla kunder i butiken.

1. Börja med att klicka på mallen ”Mall nyhetsbrev –MyCompany.se” som visas i listan.

2. När mallen visas – klicka på knappen Spara som.

3. Välj ett nytt namn till ditt nya utskick, klicka på OK.

4. Ditt nya brev syns nu i listan – klicka på det igen för att uppdatera innehållet.

5. Justera texter och bilder direkt i mallen för att få brevet som du vill.

Om du vill ändra direkt i koden, klicka på Källa som visas överst till vänster i editorn (se grön

cirkel i bilden ovan).

  1. Förhandsgranska och spara ditt nyhetsbrev när du är nöjd.
  2. För att starta utskicket, markera Queue newsletter under åtgärd som finns till höger om alla brev. Brevet läggs nu i kö och skickas ut med ungefär 40100 utskick var 15 minut.

OBS! För att nyhetsbrev som ligger köade skall börja skickas ut automatiskt, måste ett cronjobb

som anropar cron.php vara installerat på servern.

Varning! Det går inte att stoppa ett påbörjat utskick via Magento. Var säker på att allt är ok innan du väljer den påbörja utskicken.