Index Management

Magento behöver indexeras för att databasen ska fungera bra I shoppen. När du gör visa förändringar. Ex skapar ett nytt attribut så kan du behöva indexera om. Du kommer då få ett meddelande om detta I admin.

Om du ska lägga in manga produkter eller kategorier så kan du välja “åtgärder” – Change index mode – Manual update. Då indexeras inte all tom varje gång du sparar en produkt, kategori eller liknande. Då sparar du ett par sekunder per gång. Glöm inte att ställa tillbaka det och indexera om sedan.