Attribut och Attributmängd

Du hanterar attribut under Katalog –> Attribut à Hantera Attribut/Attributmängder

All information på en produkt är ett attribut. Ex pris, namn, beskrivning, storlek, varumärke etc. Allt du ser på en produkt är ett attribut. Det kan tyckas lite abstrakt, men det är en av de saker som gör Magento oerhört kraftfullt.

Attribut

Katalog → Attribut → Hantera Attribut

Här kan du se en lista på alla attribut. Vill du redigera ett attribut så kan klickar du bara på det. Vill du lägga till ett nytt så klickar du bara på knappen längst upp till höger “lägg till nytt attribut”

Attributegenskaper

Attributkod: Namnet på attributet i Systemet. Detta syns inte för kunden utan är bara till för att referera till i vissa lägen. Den får inte ha mellanslag och inte över 30 tecken.

Omfång: Detta väljer om det kan vara editerbar över olika stores i en multishop installation. Ex kan det vara så att du har samma värde i alla multishoppar. Men i andra fall ska det vara helt olika. Pris skulle kunna vara olika i olika websites. Om du har ett attribut som är till för konfigurerbar produkt så ska den stå på global. Se kapitlet om multishop för en bättre förståelse av magentos multishops-funktionalitet.

Indatatyp för butiksägare: Beskriver vilken typ av data som attributet ska ha. Ex textfältet kan användas om det är ett unikt värde. Medans en rullgardinsmeny kan använda till förvalda värden för ex en konfigurerbar produkt.

Förvalt värde:  Om du vill att ett värde automatiskt ska skrivas in. Om du vet att detta värde kommer vara samma på manga så kan det finnas en fördel att göra de för att spara tid. Denna function finns inte för alla datatyper. Testa dig fram för att se vilka.

Unikt värde: Om värdet kan vara samma för flera produkter. Ex artikelnummer är alltid unikt. Men generellt ska detta stå på nej.

Värden krävs: Om detta fält är obligatoriskt att fylla i.

Indatavalidering för butiksägare: Om värden som ska skrivas in ska kontrolleras. Ex om det måste vara ett heltal eller I e-postformat.

Tillämpa på: Vilka produkttyper som får använda detta attribut.

Egenskaper för kunddelen 

Use In Quick Search: Om detta attribut ska vara sökbart I den “lilla” sökrutan I din shop.

Use in Advanced Search: Om det ska vara sökbart I magentos avancerade sök. Avancerat sök hittar du via denna sökväg www.dinshop.se/catalogsearch/advanced/

Jämförbar I katalogdel: Vid framförallt tekniska prylar så kan det vara relevant att jämföra olika attrbut. Ex 2 telefoner kan jämföra batteritid och en dator kan jämföra mine I GB. Detta val gäller för att bestämma om det ska synas I den jämförelsen.

Använd I lagerbaserad navigation: Om detta attribut ska finnas med I filtret I butiken. Se “lagerbaserad navigation” I ordlistan.

Använd lagerbaserad navigaton I sökresultat: När du gjort en sökning. Ska detta attribut vara med I filtret efter sökningen. Vanligtvis ingen skillnad mot tidigare svar.

Use for promo rules conditions: Du kan sätta en prisregel för varukorg (rabattkupong) eller katalog för alla produkter med ett visst attribut. Ex alla gröna produkter får 30% rabatt eller alla med varumärket Apple får 10% reducerat pris.

Synlig på kunddelens produktsidor: Om det ska synas I en tabell på din produktsida. Vanligtvis bara relevant för tekniska beskrivningar. Men det är något du måste avgöra.

Used for sorting in product listing: Om det ska gå att sortera efter detta attribut. Blanda inte ihop det med filtrering som du väljer I lagerbaserad navigation. Relevanta attribute för detta är ex pris och namn som ska stå på ja.

Hantera etiketter

Om du inte valt ex text utan multival eller rullgarding kan du lägga in vilka attribute man ska kunna välja på och vad de ska heta.

Såhär kan det se ut ifall du ska göra ett attrbut för storlek baserat på ålder.

Attributmängd / Attribute Sets

I Magento associeras produkter till en viss attributmängd. En attributmängd är en samling attribut som är gemensamma för en viss typ av produkter, t.ex. jackor, mobiltelefoner eller bilar.

Som standard har du en attributmängd som heter default. Modifiera den inte för mycket eftersom alla attributset kommer att baseras på denna.

Katalog → Attribut → Hantera Attribut/Attributmängder

Om du har skapat ett nytt attribut så måste ditt nya attribut läggas till i det attributset det ska användas till.

Klicka på det du vill använda och “drag and droppa” det där du vill ha det. Du kan också passa på att strukturera om ditt attributset efter behov.

Här kan ni se ett exempel där jag är påväg att lägga till “skostorlekar”. Du kan behöva indexera om efter du gjort detta (som jag skriver mer om I denna guide”.