Vilken leverantör ger dig bäst verktyg för att lyckas med marknadsföring?

Vilken leverantör ger dig bäst verktyg för att lyckas med marknadsföring?

Vilken leverantör ger dig bäst verktyg för att lyckas med marknadsföring? - Forrester Waves jämför årligen hur de främsta leverantörerna. Ta del av deras jämförelse. Att välja “Enterprise Marketing Software suite” är en stor och svår fråga för många företag. Dels finns många olika variabler att ta hänsyn till beroende på vilka funktioner man önskar och vill prioritera. Dessutom är det oftast många beslutsfattare (som prioriterar olika funktioner) inblandade vilk...

Vilken leverantör ger dig bäst verktyg för att lyckas med marknadsföring?

- Forrester Waves jämför årligen hur de främsta leverantörerna. Ta del av deras jämförelse.


Att välja “Enterprise Marketing Software suite” är en stor och svår fråga för många företag. Dels finns många olika variabler att ta hänsyn till beroende på vilka funktioner man önskar och vill prioritera. Dessutom är det oftast många beslutsfattare (som prioriterar olika funktioner) inblandade vilket försvårar beslutet.


Forrester har identifierat de 7 främsta leverantörerna på marknaden och undersökt och poängsatt dem för att beslutsfattare enkelt ska kunna jämföra alternativens funktionalitet. Så att du som beslutsfattare kan ta ett bättre beslut.


Jämförelsen utvärderar leverantörernas:

 • Befintliga funktioner i erbjudandet

 • Strategiska funktioner

 • Marknadsnärvaro


Leverantörer av mjukvara ses alltmer som en strategisk partner

Marknaden för dessa leverantörer växer eftersom marknads teknologin ger förutsättningar för att engagera och interagera kunder across channels and devices. Denna tillväxt som vi ser hos de stora leverantörerna är till stor del beroende på det faktum att B2C-marknadsförare i allt högre grad litar på att leverantörer ska fungera som en strategisk partner som rådger dem om kritiska martech beslut.Kunddatahantering (CDM), integration och artificiell intelligens (AI) viktiga särskiljare

Förmåga att kunna hantera kunddata, innehåll och funktionalitet med innovativa marknadsföringstekniker som artificiell intelligens kommer att diktera vilka leverantörer som ska leda utvecklingen.  Ledarna i denna undersökningen positionerar sig för att framgångsrikt leverera lösningar som stöder modern B2C-marknadsföring.Vilka alternativ finns det på marknaden idag?

Genom att ta del av Forrester Waves jämförelse av olika leverantörer har du möjlighet att se vart olika aktörer är på väg och på så sätt välja det det som passar er organisation bäst, dvs det cms som har flest av de funktioner som önskas.


 1. En opartisk jämförelse ger dig ett opartiskt beslutsunderlag

 2. Se vilken inriktning de olika alternativen har

 3. Gör bättre resultat med hjälp av bästa lösningen för er


De leverantörer som är med i utvärderingen är:


 • Adobe och Adobe Experience cloud

 • IBM och IBM Watson Marketing

 • Marketo och Marketo Engagement Platform

 • Oracle och Oracle Marketing Cloud

 • Salesforce och Salesforce Marketing Cloud

 • SAP Hybris och SAP Hybris Marketing

 • SAS och SAS Customer Intelligence

Forrester EMSS jämförelse
Adobe leader of Forresters EMSS

Adobe klar vinnare

Adobe sitter sätter sambandet mellan innehåll, media och marknadsföring i centrum. De tillhandahåller sitt EMSS-erbjudande som spänner starkast över områdena: marknadsföring, annonsering, analys och innehållshantering. Adobe är den leverantör som upprätthåller den högsta grad av övergripande strategiskt fokus på marknadsföring och konsumentengagemang.


Salesforce på andra plats

Salesforce sätter sitt EMSS alternativ i kontext med sin kundsupport plattform, som placerar marknadsföring tillsammans med företagslösningar som försäljning, service, handel och “communities”. Salesforce har sedan den senaste förhandlingen gjort betydande investeringar i AI, partnerintegrationer, förvärv av krux och lansering av datadelning. Salesforce arbetar med tekniska lösningar och innoverar de kommersiella modellerna för hur data och teknik konsumeras.

Skrivet av: Sofie Kulling