SKK satsar på förbättrad kundservice!

Svenska Kennelklubben (SKK) är hundägarnas riksorganisation och servar deras ca 280 000 medlemmar och kunder med anpassade produkter och tjänster. För några år sedan gjordes en omvärlds- och kundanalys som pekade på behovet att möta upp det digitala samhället och

Get in touch

Were to find us

Kungsholmstorg 16 

112 21 Stockholm